Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

nowimshadow
4573 d011 500
Reposted fromdeathproof1 deathproof1
nowimshadow
4689 b551
Reposted fromzglowawchmurach zglowawchmurach

April 04 2015

nowimshadow
7213 a86a
Reposted frombloodymonk bloodymonk
nowimshadow
1820 701c
Reposted fromadkagar adkagar
nowimshadow
1824 78b1
Reposted fromadkagar adkagar
nowimshadow
1888 c907
Reposted fromiamstrong iamstrong
nowimshadow
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 23 2015

nowimshadow
0722 31b2
Reposted fromfelicka felicka
nowimshadow
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec
nowimshadow
Reposted fromsilence89 silence89
nowimshadow
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę.
Żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania.
Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
Reposted fromjoannem joannem

March 13 2015

nowimshadow
Wiele osób nie rozumie, dlaczego przestałem z nimi rozmawiać.
A ja z kolei nie rozumiem, dlaczego w ogóle z nimi kiedykolwiek rozmawiałem.
Reposted fromscorpix scorpix viavaniliowo vaniliowo
nowimshadow

March 09 2015

nowimshadow
8179 1a9b 500
Reposted fromkaemel kaemel
nowimshadow
8431 9c3d
Reposted fromniewychowana niewychowana
9918 0f39 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy
8895 9877 500
Reposted fromlyannasblueroses lyannasblueroses
8040 307e 500

pure ocean

Reposted frompureocean pureocean
nowimshadow
6895 5aab
Reposted frompseudooptymistka pseudooptymistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl